MICHAEL RIISE
Kommunikation, teater som kompetensutveckling, ledarskapet och teamutveckling...
Tala inför grupp, dålig självkänsla, lärare till föredragshållare, kroppsspråk, regissör, skådespelare. Dansare i botten och lärare på Kalle Flygare teaterskola.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.