Mighty Whitey
Visartist specialitet västindisk musik och speciellt kalypso på svenska.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.