MIN BARNDOM
Skämtar om sin konstnärs uppväxt,
i uppsala nära ulleåker psyke.
radisommar programsform.
Dekor som en radio studio.
Passar på psyken, foster hem.
Passande ålder från tonåren och uppåt.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.