MINUS MANUS
MinusManus - Improvisationsgruppen som spelar för och med företag, men även
privata grupper, på konferens eller fest. Vi är mycket flexibla och
skräddarsyr gärna föreställningar. Det kunden vill se det spelar vi!

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.