Morgan Alling

Id: 11201

Morgan Alling
Morgan Allings föreläsning ”Kriget är slut” handlar om att göra slut på sina krig. Både mot sig själv men hur man behandlar besvärliga människor.

Varifrån kommer besvärligheten, hur kan man lösa konflikterna bådehemma, på arbetet, bland vänner. Morgan Alling berättar hur han själv som ledare löser konflikter. Föreläsningen blandar både humor och allvar. En föreläsning som ger styrka och mod.

Morgan Alling berättar om hur han tog sig ur sina livskriser och hur han idag kan bemöta besvärlighet på ett mer konkret sätt.

Besvärliga människor

Morgan Alling föreläser dels själv och dels med Lennart Lindén.

– Vad gör en besvärlig människa?
– Känner du någon besvärliga människa?
– Är du själv en besvärlig människa?

”Vad är det som gör vissa människor så svåra att tas med? Vad gör man när situationer blir obehagliga och spända? Det blir något av en happening när Lennart Lindén möter skådespelaren Morgan Alling”.

Lennart Linden är kommendörkapten och har medlat i krig och jobbar nu enbart med konsultverksamhet där han löser problem inom familjer, företag och organisationer. Han är en av Sveriges bästa och mest eftertraktade föreläsare och har föreläst i 20 år.

– Att ha en duglig chef är en rättighet, ta vara på den!
^