NADA
Att spå från tarot-kort är att komma människor in på livet.
Frågor om relationer,arbetsproblem välj mellan olika alternativ m.m. kan belysas.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.