NES-COACHING

Id: 11674

NES-COACHING
Syftet med NES-terapi och NES-Coaching är att återställa och balansera det mänskliga biokroppsfältets integritet och att stödja kroppens inneboende naturliga förmåga att på kemisk, fysisk, mental, och emotionell nivå harmonisera och läka sig själv.

Medan NES terapi kan användas för att finna lindring vid akuta och kroniska symptom, är det också en kraftfull förebyggande åtgärd för att korrigera obalanser när de uppkommer så att du kan bibehålla din hälsa också på lång sikt. NES kan på så sätt betraktas som en del av en daglig, förebyggande plan för att vårda sin hälsa och sitt välmående.
^