Obscura Magica Omagica AB
Till invigningar. Discoinstallation finns också.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.