OLOF BUCKARD
Om resten av mänskligheten haft en lika skarp hjärna som Olof Buckard så hade jorden varit en klart bättre plats att leva på.

En djup man med en otroligt vid syn på samhället.
Att kalla honom imitatör är att förenkla saker och ting en aning!

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.