PANORAMA
Panorama - Suzi Summic, typen är pan around the neck- alla har en bärbar pan runt nacken istället för stående på golvet.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.