Patrik Stenberg Band (Sinatra)
Patrik Stenberg är storbandssångare i Dean Martin och Frank Sinatrastilen.
Han uppträder i både små och stora sättningar.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.