PAULA GÅRSJÖ DUO
Varför inte förgylla festen med sköna toner från en stråkkvartett. 3 unga damer spelar musik från 4 sekler, alltifrån Bach till Beatles.

Dom erbjuder också en ensam viola acompanjerad av pianist. Paula Gårdsjö spelar salongsmusik och pärlor ur denklassiska repertoaren.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.