PER GUNNAR WETTSJÖ
En lysande föreläsare som på ett entusiastiskt sätt engagerar både sig själv och sina åhörare.
Enligt allt fler, en av Nordens bästa föredragshållare inom sina ämnen.
Följande teman: försäljning, motivation, målsättning, konfliktlösning, kundservice och sist men inte minst arbetsglädje.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.