PER RAGNAR
Ensam står han där på scenen.
Utan mikrofon, utan diagram, diabilder och krånglande overheadapparater.
Och han talar så åskådarna sitter trollbundna.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.