POM-POM

Id: 5578

POM-POM
Trolleri “Hokus Pokus med Curtelle”
Underhållning för stora och små barn.
Programmet är ca 30 min och innehåller förutom trolleri, buktalning och ballongskulptering. Programmet anpassas efter barnens ålder. Även program för vuxenpublik.
Curth “Curtelle” Ekgren har underhållit i snart 40 år! med många strängar på sin lyra. Trollare, buktalare, fakir, eldslukare, inropare, festfixare m.m.
^