Props Shop

Id: 14198

Props Shop
Välkommen till Props Shop @ Nolbygård!
Allt för Rekvisitören & Scenografen! Uthyrning och samordning av rekvisita, tjänster, butik och verkstad.

"Props Shop" är ett utvecklingsprojekt med syfte att vidareutveckla den mångåriga uthyrningsverksamheten som varit ett sidospår inom "Hus till Hus". Målet är att "Props Shop" ska bli en permanent del av "Hus till Hus"!

"Hus till Hus", har under många år tillvaratagit och tillhandahållit byggmateriel, fönster, dörrar, beslag, kaminer, spisar, trädgårdsdekor, lösören m.m. för återbruk.
Tillgången till så många gamla vackra ting är även tillgång till fantastisk rekvisita och är då en naturlig grundpelare för den verksamhet som "Props Shop" bedriver.

Vi bedriver vår verksamhet på ”Hållplats Nolbygård”, en äldre lantgård i naturskön miljö ca 2 km från Alingsås centrum. Platsen har en tydlig miljöprofil och all verksamhet inom "Hållplats Nolbygård" vilar på den gemensamma värdegrunden om en hållbar utveckling.
Det betyder bl.a. att vi på "Hållplats Nolbygård" motiverar till ett miljö- och klimatmässigt ansvarsfullt agerande samt skapar lösningar och tydliga budskap som uppmuntrar till ett förändrat beteende.

På platsen finns idag ytterligare företag med en tydlig miljöprofil. Här finns företag som arbetar med redovisning/bokföring, eko café och eko bageri samt en sömnad och designföretag av marknadens restprodukter.

"Props Shop" vänder sig till en mängd tilltänkta samarbetspartners och aktörer.
Rekvisitörer, Scenografer, Filmmakare, Dekoratörer, Reklam- och Eventföretag m.fl.
Vi rengör och restaurerar tilltalande tidstypiska föremål. Vårt lager innehåller därmed rekvisita från olika epoker och till olika tänkbara dekorer.

"Props Shop" arbetar även med ett kontaktnät för tillgång av extern rekvisita och miljöer.
På vår palett skall också ingå en ”miljöbank”, där vi skall kunna tipsa om närliggande scenarier och miljöer.

Vi välkomnar dig/er till Props Shop @ Nolby Gård!
^