PUTTE ELD
Eldshower för den lilla eller stora arrangemanget.

Från 5 minuter till 25-30 minuter.

Från eldslukare till bensinbomber.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.