RÅTTAN´S MUSIKCAFÉ

Id: 140

RÅTTAN´S MUSIKCAFÉ
Råttans Musikcafe är ett barnunderhållningsprogram. Råttan spelar på alla ställen där det finns barn. Råttan har en musikmaskin där musiken är förinspelad, vilket gör att kalypso låter kalypso och Rock`n roll låter Rock`n roll. Råttan spelar mestandels orginallåtar, men har även gamla välkända barnlåtar. I sitt Musikcafe tar Råttan upp olika ämnen som berör barn & vuxna och han delar gärna med sig av erfarenheter från sitt liv som Råtta.
^