RICHARD GATARSKI
CIvilekonom, doktorand och elektronikingenjör
Grundare till företaget Kunskapsmäklarna AB
Huvudämne
Elektroniska medier och hur vi använder dem
Har tidigare arbetat med mikroelektronik och utveckling av dator- och kommunikationssystem på Ericsson Telecommunications och på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.