Rickard Diggeloo Herrey
RICKARD DIGGELOO HERREY sjunfer och pratar schlager, tillsamans med två damer

KANSKE EN AV VÅRA STÖRSTA SCHLAGER IDOLER!

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.