RIGMOR ROBÈRT
Rigmor är en varm och humoristisk talare som fångar allas uppmärksamhet.
Hennes långa erfarenhet har lärt henne att genomlysa våra olikheter, så vi
kan öka förståelsen mellan man och kvinna och därmed förutsättningarna för
ett mer jämlikt samhälle. Åhörarna går ifrån föreläsningen med nya tankar
och idéer.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.