ROLLING PHONES
En sällsynt art i den musikaliska floran. Fyra unga kvinnor som spelar saxofon- allt från klassiskt och nutida konstmusik till evergreens och populärmusik. Gruppen har en rad uppmärksammade framträdanden bakom radio och tv. Turneerna sträcker sig kontinuerligt över stora delar av Europa och USA. Helt klart en stor musikalisk upplevelse utöver det vanliga.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.