SHANES
Med Shanes får ni en helkväll med den bästa 60-tals musiken. Ev. gästartister, konfrancierhjälp och ideer runt arrangemanget.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.