SOCLOSE
So Close startades våren 2005 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Med fokusering på musikalisk kvalitet och energi, arbetar So Close för att bli en erkänd vokalgrupp.
Repertoaren består av egna och andras a capellaarrangemang av ny och gammal pop, soul och jazz

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.