SOCLOSE

Id: 9080

SOCLOSE
So Close startades våren 2005 på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Med fokusering på musikalisk kvalitet och energi, arbetar So Close för att bli en erkänd vokalgrupp.
Repertoaren består av egna och andras a capellaarrangemang av ny och gammal pop, soul och jazz
^