SOFIA VOKALENSAMBLE
Kören som leds av Bengt Ollen, har 25 medlemmar i åldern 19-24 år.
i repertoaren ingår bl a renässansmusik, traditionell snensk körlyrik och nutid körverk.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.