SOMMAREN MED 3S
Bedrifter med sommar säsonger på Gotland.
medeltida anspelningar
Går att skräddarsy efter sommarort.
aktuella ämnen
allt bestyr med sommar över huvud taget.
guiden som tappar bort sina turister.
passande ålder 15-100år
folkparker och stadsfestivaler.
60 minuter pjäs.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.