Stockholms Fröjder
Spelar allt från gammal brunnmusik till modernare tongångar.

Vi kan ställa upp och spela underhållningsmusik till fester, sammankomster och högtidligare tillfällen.
Dom kan även ställa upp med fanfartrumpetare vid invigningar och prisutdelningar.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.