SVANTE HENRYSON

Id: 4274

SVANTE HENRYSON
Det syns inte utan på , vilka val man gjort för att bli den människan man är.

Men det hörs och det känns, så fort Svante henryson drar med stråken över sin cello.

Ena stunden är det som en larmande motorväg, i nästa som blodomloppets varma, pulserande flöde.

Att ringa in Svante Henrysons konstnärskap är lika omöjligt, som att kortfattat försöka beskriva hans musikaliska bana på ett ark papper, han måste upplevas!
^