SymhonyOnMute

Id: 13687

SymhonyOnMute
Med gitarr och sång till vår hjälp har vi tagit fram ett program som vi kallar Längtan där vi tolkar låtar på både engelska och svenska. I programmet använder vi oss även av det svenska stränginstrumentet Nyckelharpa som med sitt unika ljud skapar en mystisk stämning i musiken.

Visan och balladerna ligger oss båda nära och vi tolkar gamla som nya artister. Kända som okända. Svenska som engelska. Lyssna själv och glöm för en stund vardagens stress.

With guitar and vocals to our help, we have developed a program called "Longing" in which we interpret the songs in both English and Swedish. In the program we also use the Swedish string instrument "Nyckelharpa" (Key harp) which with its unique sound creates a mysterious mood of the music.

Songs and ballads is both close and we interpret old and new artists. Known and unknown. Swedish and English. Listen for yourself and forget for a while the everyday stress.
^