T-SPREET BAND
Vi spelar på alla olika sorts tillställningar.
Mest på kick off, jubileum eller event tillställningar för företag.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.