TARANTELLA
Duo Tarantella bildades 1990 och fick kungl. Musikaliska Akademins utlandsstipendium. De har sedan dess gjort ett stort antal konserter, medverkat i radio och TV, bland annat i Go´ morron Sverige och Cafe´ Norrköping.
Duon spelar in en CD under våren 2003.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.