TEATER ASPEKT
De skriver pjäser på arbetsrelaterade teman, som t. ex. stresshantering och kränkande särbehandling. Pjäserna är en grund för fortsatt arbete och diskussion.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.