TEATER ASPEKT

Id: 5968

TEATER ASPEKT
De skriver pjäser på arbetsrelaterade teman, som t. ex. stresshantering och kränkande särbehandling. Pjäserna är en grund för fortsatt arbete och diskussion.
^