Terrassorkestern
Alla elva orkestermedlemmarna har sina rötter i studentmusikens värld.

På spelningar framträder alla i tidstypisk klädsel (vårat Gäng-stuket).

Till och med en trettiotalsmikrofon ingår i arsenalen.

Utöver dansmusiken förfogar orkestern även över några uppskattade shownummer.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.