THE ALL AMERICAN BULL
Den krumbukande tjuren är placerad på ett uppblåst mjukt underlag och har ett mycket tjurlikt rörelsemönster som kräver mycket av sin ryttare.

En påtagligt individuell tävlingsform där tiden kvar på ryggen är den viktigaste faktorn. Svårighetsgraden styrs via dator och kan göras enkel eller svår.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.