THE CORBIES
En show bestående av säckpipor, dans och pubunderhållning utfört med genuina skotska folkdräkter

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.