The Real Trio

Id: 14048

The Real Trio
3 röster tillsammans med trummor och bas som kan liknas vid vokala grupper såsom The real group, Riltons vänner, James Morrison, take 6 m fl.

Apella är en relativt nystartad grupp bestående av två kvinnoröster och en man som sjunger specialskrivna musikstycken arrangemang med en musikalisk inriktning mot jazz, samba, country och till viss del gospel.

En trevlig underhållningsmusik där ord och melodi bildar spännande rytmer och klanger.
^