The Swingers

Id: 15132

The Swingers
The Swingers är ett band som under flera år tagit sig an de Amerikanska sångskatten. Bandet spelar med mycket värme och humor men ger inte avkall på det konstnärliga uttrycket.

The Swingers spelar genuint i en repertoar som sträcker sig bakåt i tiden till 1920-talets glada epok men sätter också in musiken i en uppdaterad tonal kontext.

Medlemmarna i bandet har spelat i många år och i olika konstellationer och genrer. I The swingers har alla samlats i ett gemensamt mål, Swing!

Bandet består av:
Anette Castell voc
Mats Nilsson pi
Per Sjödin git
Jonas Castell b
Pelle Trazan Jonasson dr
^