THOMAS BORG
Framtiden och framgången tillhörde ledare som förstår viktenav att medarbetarna är både målinriktade och motiverade, säger Thomas Borg. Målsättningen är att göra din organisations mål till en angelägenhet för varje anställd och därigenomöka lönsamheten. Målet är att skapa motiverade och målinriktade medarbetare. Föreläsningar eller processinriktade utbildningar, som har många olika fördelar ur pedagogisk synpunkt, eftersom deltagarna känner att de kan nå upp till sina mål och delmål.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.