THOMAS IDERGAARD
De erfarenheter som thomas har med sig i bagaget från sin tid som ordförande i moderata (1995-98), berättarhan nu om föreläsnings- och debattform. Då ledde han ett omfattande arbete för förändra och utveckla gamla och tradionella arbetsformer, utifrån de krav som en snabbt föränderlig omgivning ställer. Thomas talar om behovet av ett modernt ledarskap, i förhållande till unga människor. Ett ledarskap som skall bygga på förmågan att väva samman vad man vill internt och externt, för att nå bästa tänkbara resultat och trovärdighet. Detta underrubiken- att leda och kommunicera förändring.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.