TOMAS GUSTAVSSON
Att sätta upp tydliga mål går som en röd tråd genom Tomas Gustavsson livsfilosofi.-Jag vill inspirera människor att utnyttja sin fulla potential. Det handlar mycket om viljan lära och ständigt sträva framåt , säger Thomas. En total amnesti för var och ens personlighet och särart är hans drömscenario. Då släpper vi loss de kreativa krafterna. Alla kan förvisso inte bli mästare. Men mål behöver inte handla om OS-medaljer. Det är viktigt att sätta mål även i din dagliga gärning , som säljare, företagsledare ect. Det kan vara budgetmål, omsättningsmål, marknadsmässiga mål eller en fastlagd målsättning för den egna kompetensutvecklingen. Tomas ger sin bild av målbilder, motivation och aspekter på ledarskap i föreläsnings- och seminarieform.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.