TOMMI RASMUSSEN
Tommi kan verkligen knepen - med små åthävor lyckas han trolla fram en fungerande nyanserad komik. Sympatiskt. Det hela verkar så självklart och vardagsnära. Dessutom besitter han förmågan att bistå sig själv med ett mycket kvalicerat gitarrkomp. Musikaliskt pendlar han mellan Fats Waller och... Sven Ingvars. Och däremellan ryms mycket.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.