TOMTEN ERNST
Ernst Westerlund är auktoriserad tomte i distriktet Stockholms län.
Och är medlem av The International Association of Authorized Santa Claus

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.