TRE DAMER
Anita Strandell, Diana Nunez och Mia Adolfsson bildar tillsammans med 2-4 musiker Tre Damer.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.