UNEXPECTED
Underhåller er med 1600- & 1700-tals sånger från England och Skottland varierta med nyskrivna sånger av poeten och kompositören Thomas A. Thorsson.
Dessutom spelar de gamla skotska keltiska folksångerna.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.