VÄRDINNAN CATRIN FOCK
Hej, jag är mångsysslare. Mitt huvudyrke är att vara reklamröst, det kallas att jobba som speaker. Håller föredrag i service och jobbar samtidigt parallellt i flera olika receptioner; hos Lowe Brindfors Annonsbyrå och Strix Television. Nyligen var jag en vecka i Cannes som värdinna åt Strix när marknadsavdelningen behövde någon som tog emot gäster, serverade något att dricka/äta i en fantastisk våning på Croisetten. Jag har också varit värdinna i tre dagar åt EIO, Elektrikerförbundets konferens i Stockholm där 700 personer deltog i olika evenemang som luncher, middagar, föreläsningar, båtturer mm.

Att vara värdinna är ett stort ansvar som kräver att man också vågar stå och tala inför en stor grupp utan att darra men också kanske ta initiativ eller få med sig människor samt möta dem på ett professionellt vis. Själv anser jag att jag kan det. Väldigt ofta är jag värdinna under konferenser och påannonserar kommande föredragshållare eller följer en grupp deltagare till måltider eller tar emot dem under kvällsarrangemang.

Mvh Catrin Fock

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.