WANDA JARKAS
Musik für alle...med Wanda Jarkas från Polen, Tyskland och Sverige...
Bob Jerry står för bakgrunderna.

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.