WENNERSTEDTS VÄNNER

Id: 4753

WENNERSTEDTS VÄNNER
Wennerstedts vänner är specialicerade på humoristiska föreställningar med historisk verklighetsbakgrund. Vi vill visa hur livet på våra svenska herrgårdar kan ha gestaltat sig under 1700-talet. De pratar om dåtidens aktualiteter, läser lyrik, sjunger och dansar enligt tidens sed. Vi ser det som ett mervärde i att anknyta till spelplatsens historik om möjligt.
^