Zeid Andersson
Zeid Andersson, stå-upp komiker, sångerska, föreläsare och skådespeleskaär en mycket rutinerad artist. Stilen är ironisk, personlig och träffsäker, vass om det behövs och ämnesvalen varierande. Språk, kommunikation, datorer och könsroller är några exempel.

"Blixtrande vitsig" SDS

"En komiker med snabb ironisk,
"träffsäker humor!" Skånskan

"Ett särskilt omnämnande förtjänar
"Zeid Andersson" SDS

^
I samarbete med:

United Stage, Live Nation, 2Entertain, Blixten & Co, MLP m.fl.