Liverpool är ett av Sveriges mest kända ”tribute”-band och har Beatles som specialitet. Olle Nilsson blev känd för den breda publiken när han vann "Sikta mot stjärnorna" med "Imagi...