Manskören Stockholms Allmänna Sångförening har varit verksam ända sedan 1862. Den har idag ett trettiotal entusiastiska sångarbröder. Henry Turu är chefdirigent. På bilden ses den...